SpeedSolving.com

someguywithacooltoy

Speedsolving.com ID Kinch Score Competitions Completed Solves
someguywithacooltoy 1.68 3 41

Current Personal Records

Event SR Single Average SR Kinch Score
2x2x234345.27Week 2022-03
11.82   5.27   9.95   7.42   14.97
done with a rubiks brand 2x2. Ȩ̶̞̖̮̩̩̪̻͓͉́̉̿̀͑͌̌̍̀͒̿̋̎͑͘͘͝ẇ̴͙͎́̐̀̒͑͂͐̑̆́̀
9.51Week 2022-02
140th Place
7.18   11.39   6.95   12.70   9.96
38848.45
3x3x3313215.66Week 2022-02
24.61   22.54   22.79   15.66   16.81
17.98Week 2022-04
157th Place
17.12   18.82   17.99   20.19   17.13
295726.59
2x2x2 blindfolded14831:31.62Week 2022-04
40th Place
DNF   DNF   1:31.62
this is why I don't normally do blind for anything
1.79
3x3x3 one-handed228636.26Week 2022-04
40.96   36.26   44.46   57.78   42.95
I don't normally time OH so for all I know I PBed
42.79Week 2022-04
106th Place
40.96   36.26   44.46   57.78   42.95
I don't normally time OH so for all I know I PBed
217621.86

Medal Collection

Gold Silver Bronze
0 0 0

Results

Competition Place Single Average Solves
2x2x2
2022-0416010.8213.11no sub 10s ): this is why you don't use rubiks brand13.7614.51(10.82)(15.76)11.06
2022-031515.279.73done with a rubiks brand 2x2. Ȩ̶̞̖̮̩̩̪̻͓͉́̉̿̀͑͌̌̍̀͒̿̋̎͑͘͘͝ẇ̴͙͎́̐̀̒͑͂͐̑̆́̀11.82(5.27)9.957.42(14.97)
2022-021406.959.517.1811.39(6.95)(12.70)9.96
3x3x3
2022-0415717.1217.98(17.12)18.8217.99(20.19)17.13
2022-0315516.3018.6517.7919.83(16.30)18.33(21.67)
2022-0214415.6620.71(24.61)22.5422.79(15.66)16.81
2x2x2 blindfolded
2022-04401:31.62DNFthis is why I don't normally do blind for anythingDNFDNF1:31.62
3x3x3 one-handed
2022-0410636.2642.79I don't normally time OH so for all I know I PBed40.96(36.26)44.46(57.78)42.95
2022-0311450.2551.77First Time timing OH. was expecting somewhere around 1:10 so very good53.8250.9950.51(50.25)(56.91)